Van Routine Outcome naar Routine Omgeving Monitoring:

Vandaag werd dit rapport aangeboden aan staatssecretaris Blokhuis. Het rapport beschrijft een nieuwe methodiek die kan worden gebruikt om de ggz doelmatiger te maken. De methodiek richt zich niet uitkomstvariatie van behandelaars, maar op het werkelijke probleem van de ggz: ondoelmatig zorginkoop, waardoor juist de mensen met complexe psychische problemen niet in zorg komen. De methodiek genereert stuurinformatie op basis waarvan verzekeraars en ggz-aanbieders een leer- en verbetercyclus kunnen starten om de zorg zodanig in te kopen en uit te voeren dat de mensen met complexe psychische problemen worden geprioriteerd en voldoende zorg krijgen.

ROMLees hier het rapport