Nieuws en actie

De groep Stop Benchmark ROM, bestaande uit patiënten, ervaringsdeskundigen en zorgverleners in de GGZ, verzet zich sinds 2016 tegen de steeds dwingender eis van zorgverzekeraars, en sinds 2022 ook van de Nederlandse ZorgAutoriteit, om medische gegevens van patiënten in de GGZ aan te leveren voor hun  inkoopbeleid en financiële toezicht op de zorgmarkt.

Na een Kort Geding tegen de databank Stichting Benchmark GGZ (later overgegaan in Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa GGZ) heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een halt toegeroepen aan het door hen illegaal verzamelen en bewerken van medische gegevens.

Op 16 december 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens het handhavingsverzoek van Judica Berkelaar met terugwerkende kracht gegrond verklaard. En Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa GGZ) berispt voor verwerken van medische persoonsgegevens. Op deze pagina zijn het bericht, het rapport en besluiten van de Autoriteit te lezen.

Helaas is de overheid hardnekkig in haar neiging om zonder informed consent van patiënten hun medische gegevens op te eisen, te verzamelen en te bewerken. Per januari 2022 is een nieuw bekostigingsmodel in de zorg ingevoerd, het zorgprestatiemodel. In de slipstream daarvan eist De Nederlandse Zorgautoriteit per juli 2022 van psychologen en psychiaters aanlevering van zeer privacygevoelige medische gegevens (HONOS-scores), buiten kennis en toestemming van patienten om.

Wij ervaren dit als een ernstige schending van de privacy van 800.000 GGZ-patiënten en van ons beroepsgeheim en daarmee het hart van ons vak. Wij gaan niet akkoord met deze opgelegde verplichting. Het  disproportioneel door de NZA opeisen van gegevens die patiënten in vertrouwen aan hun behandelaren toevertrouwen is een aanslag op de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg en een schending van AVG, EVRM en WGBO.  Als patiënten in de GGZ niet willen dat hun zorgverlener privacygevoelige HONOS-informatie naar de Nederlandse Zorgautoriteit stuurt, kunnen ze de privacyverklaring invullen. Deze staat onder de rode knop hieronder. .

Nieuws
Artikelen, blogs etc. Privacyverklaring NZa Petitie aankondigingen
Meer informatie
Waarom deze actie? Petitie ABC Tijdlijn Gesteund door Wie zijn wij? Reageren