Van Routine Outcome naar Routine Omgeving Monitoring:

Vandaag werd dit rapport aangeboden aan staatssecretaris Blokhuis. Het rapport beschrijft een nieuwe methodiek die kan worden gebruikt om de ggz doelmatiger te maken. De methodiek richt zich niet uitkomstvariatie van behandelaars, maar op het werkelijke probleem van de ggz: ondoelmatig zorginkoop, waardoor juist de mensen met complexe psychische problemen niet in zorg komen. De methodiek genereert stuurinformatie op basis waarvan verzekeraars en ggz-aanbieders een leer- en verbetercyclus kunnen starten om de zorg zodanig in te kopen en uit te voeren dat de mensen met complexe psychische problemen worden geprioriteerd en voldoende zorg krijgen.

ROMLees hier het rapport

 

Reactie Jim van Os op “Blog: Patiënt aan de knoppen door inzicht in zorgkwaliteit”

Meten in de zorg: betrek onafhankelijke wetenschappers van de KNAW.

Martijn Katan beschrijft in het NRC van 9 maart hoe de plannen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, geproduceerd door bestuurders en beleidsmensen in het kader van het klimaatakkoord, de toets van de onafhankelijke wetenschap niet altijd kan doorstaan. En hoe dezelfde bestuurders en beleidsmensen hier vervolgens niet altijd blij mee zijn. Hij doet een oproep tot meer betrokkenheid van onafhankelijke wetenschappers bij het vinden van oplossingen van complexe vraagstukken waar grote belangen spelen.
“Reactie Jim van Os op “Blog: Patiënt aan de knoppen door inzicht in zorgkwaliteit”” verder lezen