Kwaliteitssystemen in de Nederlandse ggz hebben weinig impact op de praktijk van de zorg M. van Geffen, T. Brandsen, C.J. Lako, O.M. Brand-De Wilde

De huidige inzet van kwaliteitssystemen is erg inefficiënt. Er is een gebrek aan een gezamenlijke definitie van kwaliteit en de kwaliteitsinformatie uit de systemen is complex. Dit maakt sturing op de kwaliteit van zorg lastig. Daarnaast speelt er veel wantrouwen jegens de sector, waardoor systemen eerder worden ingezet voor controle dan voor kwaliteitsverbetering.

https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/557/articles/12324

 

Van Routine Outcome naar Routine Omgeving Monitoring:

Vandaag werd dit rapport aangeboden aan staatssecretaris Blokhuis. Het rapport beschrijft een nieuwe methodiek die kan worden gebruikt om de ggz doelmatiger te maken. De methodiek richt zich niet uitkomstvariatie van behandelaars, maar op het werkelijke probleem van de ggz: ondoelmatig zorginkoop, waardoor juist de mensen met complexe psychische problemen niet in zorg komen. De methodiek genereert stuurinformatie op basis waarvan verzekeraars en ggz-aanbieders een leer- en verbetercyclus kunnen starten om de zorg zodanig in te kopen en uit te voeren dat de mensen met complexe psychische problemen worden geprioriteerd en voldoende zorg krijgen.

ROMLees hier het rapport