Kwaliteitssystemen in de Nederlandse ggz hebben weinig impact op de praktijk van de zorg M. van Geffen, T. Brandsen, C.J. Lako, O.M. Brand-De Wilde

De huidige inzet van kwaliteitssystemen is erg inefficiënt. Er is een gebrek aan een gezamenlijke definitie van kwaliteit en de kwaliteitsinformatie uit de systemen is complex. Dit maakt sturing op de kwaliteit van zorg lastig. Daarnaast speelt er veel wantrouwen jegens de sector, waardoor systemen eerder worden ingezet voor controle dan voor kwaliteitsverbetering.

https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/557/articles/12324