Implementatie van ROM ter ondersteuning van de dagelijkse zorgpraktijk in de GGZ (PDF)
Uit de samenvatting Kritiek en weerstand ten aanzien van ROM ten behoeve van benchmarking:
“Uit de enquête en interviews blijkt dat ROM ten behoeve van benchmarking vanwege haar verplichtend karakter (‘top-down’ benadering) weerstand heeft opgeroepen bij een substantieel deel van zowel de behandelaren werkzaam bij instellingen als vrijgevestigde behandelaren. Daarnaast geven betrekkelijk veel behandelaren uit beide groepen aan dat deze toepassing van ROM niet goed aansluit bij de dagelijkse zorgpraktijk, en dus ook maar beperkte waarde heeft als klinisch ondersteuningsinstrument.”
Trimbos Instituut