Reacties

Plaats je vraag of opmerking op deze pagina via het reactieformulier onderaan de pagina. Invullen van je naam, e-mail en website is niet verplicht. Een pseudoniem kan handig zijn als anderen willen reageren op jouw reactie.

74 antwoorden op “Reacties”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  1. Ze moeten hun bestaansrecht toch ergens aan ontlenen en zullen dus op alle mogelijke manieren door proberen te gaan. Het NIP (maar mogelijk ook andere brancheverenigingen) zijn er trots op dat ze zich inspannen om er voor te zorgen dat o.a. de vrijgevestigden weer ROM gegevens moeten gaan aanleveren.
   Tegen zoveel domheid is het moeilijk strijden. Wanneer komen leden eens in opstand (of laat dan in ieder geval weten dat je daar niet op zit te wachten).
   In ieder geval geen gegevens aanleveren, dan is er namelijk niets te verzamelen. De cliënt kan niet worden verplicht toestemming te geven voor deze onzin.

   1. Tja, wanneer is iets onzin? Is wetenschappelijk onderzoek onzin? Is het afnemen van vragenlijsten onzin? Het is wat je er mee doet! Clienten vragenlijsten laten invullen zonder dat de behandelaar daar naar kijkt vind ik onzin; de ROM hoort primair thuis in de behandelkamer. Alles wat je met de gegevens extra kan doen is meegenomen.
    Van elkaar leren om de zorg te verbeteren lijkt mij niet verkeerd. Benchmarken om als zorgverzekeraar je inkoopbeleid te bepalen (ongetwijfeld met kortingen) is voor de samenlaving prettig want zo blijven de zorgkosten beheersbaar ;-) maar voor een ieder die psychiatrische zorg nodig heeft wellicht een ander verhaal; temeer daar benchmarken zonder naar de inhoud / verhaal achter de cijfers te kijken m.i. weinig betrouwbare uitkomsten zal opleveren.
    En, nogmaals, zonder – actieve – toestemmingsverklaring van de patiënt / cliënt kan en mag er geen data aan het Akwa ggz aangeleverd worden; niemand wil een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens!
    Verder is aanleveren aan het Akwa ggz niet verplicht (zelfs als het in het inkoopcontract staat); er wordt dan ook lang niet door alle ggz instellingen aangeleverd en het is maar helemaal de vraag of er ooit weer op grote schaal aangeleverd zal worden.
    By de weg, ooit gesproken met de mensen van het Akwa?

 1. Status eind 2019: privacygevoeligheden en ROM

  In het Model Kwaliteitsstatuut dat zorgaanbieders verplicht zijn te hebben is nog steeds opgenomen: “Ten behoeve van benchmarking leveren zorgaanbieders in de curatieve ggz hun ROM-gegevens aan voor de landelijke benchmark ggz conform vigerende bestuurlijke afspraken”.
  Het is de zorgaanbieder verplicht een overeenkomst met SBG te hebben: “een kopie van de overeenkomst met SBG voor aanlevering van ROM-gegevens;” en geëist wordt “dat hij ROM-gegevens aanlevert aan SBG die op geaggregeerd niveau beschikbaar zijn ten behoeve van benchmarking.”

  In de diverse afzonderlijke contracten met zorgverzekeraars kom je dingen tegen als:
  “minimaal beschikken over goedgekeurd Kwaliteitsstatuut” (zie hierboven voor daarin genoemde ROM gerelateerde eisen).
  “Indien wettelijk toegestaan en met toestemming van de cliënt worden ROM gegevens aangeleverd bij Akwa GGZ”.

  Wat ik in dit kader troebel vindt is dat niemand het heeft over aanleveren van cliëntgegevens bij DIS. De NZA heeft het mogelijk gemaakt dat met een privacyverklaring (die dan iedere cliënt moet ondertekenen, het lijkt wel de omgekeerde wereld) maar volgens mij leveren de meeste zorgverleners de gegevens braaf aan.
  Is me uit te leggen waarom iedereen dat wel prima vindt?

  1. Dat lijkt mij een verouderde tekst want het SBG bestaat niet meer ;-). Er is momenteel geen aanleveringsplicht aan het Akwa ggz en naar verwachting gaat die er – voorlopig – ook niet komen. Daarnaast participeren de zorgverzekeraars niet in het Akwa en hebben zij geen inzage in de data zo is mij althans verzekerd.
   Het aanleveren aan het Akwa ggz staat niet in alle contracten en dan nog: het is nog steeds niet mogelijk data aan te leveren aan het Akwa ggz (zie voor meer informatie hun site: akwaggz.nl/). DIS is een ander verhaal en wat te denken aan de privacy gevoelige gegevens die sommigen gemeenten vragen in het kader van bijvoorbeeld de jeugdzorg. M.i. kun je daar meer vraagtekens bij zetten dan bij de aanleveringen in het verleden aan het SBG. Door het vernietigen van alle vergaarde data is een schat aan informatie verloren gegaan; informatie die gebruikt had kunnen worden om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren; De insteek van het Akwa ggz. Maar zoals je zelf aangeeft; niemand lijkt zich daar druk over te maken anders waren er wel meldingen gemaakt in het kader van de AVG

   1. Ernst: “Dat lijkt mij een verouderde tekst want het SBG bestaat niet meer ;-).”.
    Dat is mij uiteraard bekend, ik heb het citaat uit het actuele Model Kwaliteitsstatuut gehaald. Aan alle kanten wordt geld in dat soort organisaties gestopt terwijl het daardoor alleen (onnodig) ingewikkelder wordt en ze hun eigen zaakjes niet eens op orde hebben.

    In de contracten zelf staan wel vreemdere dingen, waarvan het aannemelijk is dat ze per ongelijk bij knippen-en-plakken er in zijn terechtgekomen. Maar ja, wie leest die contracten nou…

 2. Het is mij duidelijk dat Stop benchmark met ROM moeite heeft met het gebruik van de ROM voor benchmarken en een voorstander is van het gebruik voor de ROM om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De gegevens die worden aangeleverd aan het SBG worden via hun BRaM module voor behandelaren / instellingen zichtbaar. Zorgverzekeraars hebben alleen toegang tot het hoogste niveau en kunnen daarvan uitgesloten worden. Het voordeel van BRaM is dat naast de response er ook andere gegevens inzichtelijk worden; b.v. de delta T, mate van vooruitgang. Met name voor kleinere instellingen hebben die gegevens meerwaarde omdat zij die moeilijker zelf kunnen maken. Met name die instellingen kunnen de informatie uit BRaM goed gebruiken om hun zorgprocessen te optimaliseren. Mijn vraag is dan ook of het actiecomité hier tegen is. Zo nee dan de vraag of bij uitsluiting van de zorgverzekeraars tot de ROM gegevens in SBG’s BRaM er data aan het SBG aangeleverd mag worden met geen enkele andere rede het gebruik van de gegevens voor intern gebruik; om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

  1. Ha die Ernst, waar het ons om gaat is dat er goede technieken zijn om hetzelfde te bereiken zonder dat de data van individuele patiënten de instelling hoeft te verlaten. Dat kan ofwel door Bram lokaal toe te passen (hier zijn mensen mee bezig) ofwel door de data op geaggregeerd niveau naar SBG te sturen. Maar belangrijker nog is dat delta T geen inzicht geeft in kwaliteit. De kwaliteitswerkelijkheid is complex en laat zich niet vangen in delta T. Bestuurders die vanuit het geloof van maakbaarheid en meetbaarheid opereren willen dit niet onder ogen zien en een illusie creëren waar professionals en patiënten zich als dienaars in moeten bewegen. Het probleem echter is dat we daar allemaal een beetje dood van gaan en dat is wat we willen voorkomen…
   Greetz en dank voor meedenken, Jim

   1. Hoi Jim, Alleen een delta T zal zeker niet zaligmakend zijn en daarom gebruikt het SBG casemix variabelen als opleidingsniveau (waar je ook geen conclusies meer uit mag trekken ;-); soms vraag ik mij af of iemands lievelingsauto / kleur en daadwerkelijke keuze niet net zo veel over iemand zegt ). Wat zou jij toegevoegd / anders wille zien om te leren van elkaar? Daar moeten we m.i. naar toe: een ROM als intergraal onderdeel van het behandelproces en de wil om van elkaar te leren; wat beter en sneller kan. Zowel binnen als buiten de instelling (uiteraard wel bij gelijksoortige programma’s / behandelingen. B.v. zoals PsyQ die kent). Wat kunnen we b.v. leren van het Psychiatrisch Casusregister?
    Groetjes, ernst

 3. Karel Soudijn op pagina 19 in De Psycholoog van september 2017:
  “Eigenlijk zou geld geen rol meer moeten spelen in de gezondheidszorg, dan zouden hulpverleners zich rustig kunnen buigen over de vraag hoe hun werk te verbeteren valt.” Het hele artikel (boekbespreking) van Karel Soudijn staat op pagina 18 en 19 in De Psycholoog van deze maand. Van harte aanbevolen.

 4. In Maastricht en later de hele regio Zuid Limburg was de Zorgmonitor een voorloper van het meten in de psychiatrie. Ik kan mij de weerstand tegen het benchmarken – bij zorgverzekeraars die hier ongenuanceerd mee omgaat en het als kortingsinstrument gebruiken – goed begrijpen maar het verzet tegen het SBG en BRaM waarin de data wordt weergegeven kan ik moeilijk begrepen omdat daar de insteek verbetering van de kwaliteit van zorg is; en daar kan toch niemand tegen zijn. Door alle maatregelen zijn de gegevens in BraM aanzienlijk minder bruikbaar voor met name kleine instellingen; ik vrees dan ook dat het kind met het badwater weggegooid gaat worden.

  1. Hoi Ernst,

   Iedereen, c.q. wij met zijn allen, zijn allemaal groot voorstander van kwaliteit en kwaliteitsverbetering, waar dat maar kan. Maar wat ik altijd van professionals hoor, die de feitelijke ggz uitvoeren, is dat voor hen de link onduidelijk blijft tussen hun professionele handelen en de abstracte cijfers uit de managementsystemen. Als ik maandagochtend iets doe, en er komen vrijdagmiddag cijfers, die ik helaas niet kan relateren aan wat ik die maandagochtend heb gedaan, hoe kan ik het dan de volgende maandagochtend beter doen? Doe mij dus maar gelijk de kwaliteitsverbeterende feedback op de maandagochtend zelf.

   Groet, Guus

   1. P.S., Ik vind dat wel twee aparte dingen die we volgens mij goed uit elkaar moeten blijven houden, namelijk: (1) of een landelijk systeem de kwaliteit op de werkvloer echt helpt verbeteren, en (2) of in een landelijk systeem de privacy wordt geschonden.

    Groetjes, Guus

    1. Mee eens. Een appel op privacy roept bij mij een nare smaak op. De gegevens bij het SBG waren hooguit in uitzonderlijke situaties in uitzonderlijke situaties theoretisch naar een individu te herleiden en nu helemaal niet meer aldus de rechter. Toen de zorgverzekeraars enige tijd terug inzage in de medische gegevens vroegen in het kader van fraudebestrijding (als ik het goed heb 4%) las ik geen enkel protest terwijl over de ROM wel moeilijk wordt gedaan. Spelen wellicht andere motieven een rol in het verzet tegen de ROM?

     1. Toch nog even dit punt: er is zeer veel protest geweest tegen wetsvoorstel 33980 voor inzage door zorgverzekeraars in ons medisch dossier vanwege 0,015 procent fraude. Blogs, tv-uitzendingen, petities, bezwaar van Autoriteit Persoonsgegevens. Helaas heeft het niet mogen baten, de Tweede Kamer heeft het voorstel aangenomen in september 2016. Meer info hierover in dit artikel van Privacy Barometer.

      Het lijkt erop dat privacyzaken moeilijk onder de aandacht te krijgen zijn en dus ook eventueel protest. Het blijft belangrijk om alle voors en tegens van werkwijzen goed onder de loep te leggen en mensen er over te informeren, ook als het allemaal goed in elkaar zit.

      Groet,
      Inge

   2. Zolang een deel van de hulpverleners de ROM gegevens niet raadplegen (en/of niet invullen) heb ik daar mijn twijfels bij ?. ROM gegevens zijn direct na invoer inzichtelijk voor de hulpverlener (en helaas vaak niet voor de client).
    Als je de ROM gegevens kombineert met gegevens van de eigen instelling valt daar veel uit op te halen en te leren (ooit naar een SBG live bijeenkomst geweest?); dat niet iedere instelling / team dat doet is een ander verhaal.
    Verder kun je b.v. door regelmatig te ROM’men eerder zien of een behandeling op- of afschaald moet worden en zo wellicht wachtlijsten aanpakken.
    Ik zou liever zien dat de zorgverzekeraars daar naar informeren (wat er met de ROM gegevens gedaan wordt in het kader van verbetering van de kwaliteit van zorg en gebruik ROM in het behandelproces) dan zich al te blindstaren op responsepercentages en zonder naar het verhaal achter de cijfers te gaan benchmarken.

     1. Niet per se, het is handig als je kunt vergelijken met soortgelijke instelling(en) op b.v. diagnose en vervolgens met elkaar in gesprek gaan over hoe de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden.

  2. Hey Ernst, de zorgmonitor in Zuid-Limburg was een instrument dat werd gebruikt voor discussie tussen hulpverleners en patiënten: sturende ROM in de spreekkamer en in de instelling, binnen een kleine groep die man, paard en context goed kent. Dat werkte – tot het werd stopgezet vanwege de nationale dataverzameling van SBG waardoor een lokale kwaliteitsdiscussie werd vervangen door een nietszeggende, contextloze delta-T die geen reflectie is van kwaliteit maar wel van nutteloze bureaucratie. Het gaat dus niet om de intentie, maar om de validiteit van de ondoordachte en onwetenschappelijke acties. Lees hiertoe bijvoorbeeld het rapport van de algemene relenkamer, de onderbouwde kritiek van de hoogleraren of de commentaren van de Nederlandse expert op het gebied van ROM, Anton Hafkenscheid. SBG en ZN hebben hier nooit een antwoord op gegeven anders dan verwijzen naar magisch “doorontwikkelen” waarmee alles goed gaat komen. We staan er bij en kijken er naar – een poppenkast die een hele hoop mensen aan het werk houdt maar waar patiënten niets beter van worden – ze weten niet eens wat er allemaal met hun gegevens gebeurd…..

   1. Dus stel ik ben hulpverlener in Maastricht, en ik krijg te horen dat een collega in Groningen een hogere delta-T heeft gehaald, dan heb ik dus geen enkel idee hoe ik mijn eigen delta-T omhoog kan halen?

    1. Bij het polsstokhoogspringen zou ik me daar nog wel iets bij kunnen voorstellen. Een polsstokhoogspringer uit Maastricht die ziet dat een polsstokhoogspringer uit Groningen maar liefst anderhalve meter hoger springt, die kan natuurlijk bij de collega in het Hoge Noorden gaan navragen: “Mien jong, hoe doede Gij dat toch?” Kun jij mij dat ook leren om de lat van de delta-T op anderhalve meter hoger te leggen? Maar GGZ-hulpverlenen is misschien wel heel wat anders dan polsstokhoogspringen? Een goede GGZ-hulpverlener zal in menig geval een cliënt via motiverende gespreksvoering zover krijgen om de lat toch maar een stukje LAGER te leggen. Paradoxaal maar waar, kwaliteit is dus soms: de lat lager. Niet springen, maar duiken, en dat met onvoorwaardelijke positieve zelfacceptatie.

 5. Hoi allemaal,

  De uitspraak in het kort geding zou dan over ongeveer drie weken zijn. Ik neem aan dat zodra de definitieve datum bekend is die hier wordt aangekondigd? En laat de Rechtbank dan maar meteen twee rijen stoelen extra bijzetten, zodat dit keer iedereen tijdig kan plaatsnemen. De kwestie van de privacybescherming leeft in Nederland!

  1. Beste Guus,

   De uitspraak is schriftelijk dus zodra het tijd is om die bekend te maken, dan zullen we dat zeker doen.
   Het is inderdaad heel goed dat privacybescherming steeds breder onder de aandacht komt. Dus een grotere rechtszaal met meer stoelen zou best een goed idee zijn ;)

   Groet,
   Inge

   1. Hoi Inge,

    Dan wachten we de schriftelijke uitspraak af. Afgelopen zaterdagmiddag heb ik nog maar even 5 zonnenbloemen neergelegd bij Vrouwe Justitia.

    Sol Iustitiae Illustra Nos!

    Groet, Guus

 6. Kan er misschien op deze website een livestream worden aangelegd, zodat we met zijn allen het kort geding van donderdag 13 juli live kunnen meevolgen?

  Dank alvast, groet, Guus Cruts

  1. Beste Guus,

   We weten niet of de rechtbank dat goed vindt en daarnaast zijn er in verband met de privacy ook wel wat bezwaren. Op zich is het zeker een idee om zo meer geïnteresseerden de kans te geven om het te volgen.

   1. Beste mevrouw of heer van de Admin, dank voor uw reactie, en live een verslag doen op deze website, met inachtneming van alle privacybeschermingsregels, is dan misschien een goed alternatief? Sommige journalisten doen dat wel tegenwoordig live vanuit de rechtbank.

    1. Beste Guus,

     Ik kreeg de tip om door te geven dat je dit het beste aan de griffier kunt vragen. Maar daarnaast is er ook geen mogelijkheid om dat via deze website te doen omdat we aanwezig zijn bij het kort geding. Het zou mooi zijn als journalisten het op zouden kunnen pakken met inderdaad de privacy voorop.

     Nogmaals dank voor de tip en interesse!

     Groet,
     Inge

     1. Hoi Inge,

      Dank voor je reactie, misschien kan ik er dan maar het beste gewoon zelf bij zijn, als dat mag. Waar is het en hoe laat, en bij wie moet ik mij dan aanmelden?

      Dank alvast, groet, Guus

      1. Hoi Guus,

       Ja zeker, dat is in elk geval de grootste zekerheid dat je het kan zien. Wat apart trouwens dat ik dat vergat te noemen: het is een openbare zitting. Het is dus op donderdag 13 juli om 09:00 uur Rechtbank Midden-Nederland, Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht.

       Groet,
       Inge

       1. Nou, dat komt voor mij nog heel goed uit ook, want dat is bij mij om de hoek, bij mijn eigen Vrouwe Justitia. Er staat daar een heel modern beeld van Vrouwe Justitia, en ik ging daar wel eens kijken, met name om te zien of ze die blinddoek nog wel goed om haar ogen heeft. En die heeft ze nog steeds om gelukkig: in brons gegoten. Dus dat wordt een eerlijk proces! Verzamelen om 08:30 uur bij Vrouwe Justitia?

        1. Vanochtend was ik toch al in de buurt, dus ik ben nog even langs geweest bij mijn eigen lokale Vrouwe Justitia, haar bronzen blinddoek zat nog steeds goed. Inderdaad kunnen we een openbare zitting gewoon bijwonen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld vertrouwelijke familiezaken. Je meldt je dan aan de balie, en dan wordt je naar de juiste zaal verwezen. Wel moet je dan door een detectiepoortje met bagacontrole, kreeg meteen het Schipholgevoel toen ik het zag, en dat went ook wel op den duur, dus wel rekening houden met mogelijk gefouilleerd moeten worden. Of ik aantekeningen mag maken, dat moet ik dan weer vragen aan de dienstdoende gerechtsdienaar in die zaal waar we dan zitten. En inderdaad, er hangt een groot bord dat geluidopnames e.d. niet zijn toegestaan. En na dit stukje mentale voorbereiding van vanochtend wil ik het echt niet meer missen. Ik meende wel een klein barstje te zien in die blinddoek van Vrouwe Justitia, maar dat was wel boven ooghoogte, maar laat ik nu maar vooral geen spoken gaan zien. Tot donderdag de 13e.

 7. Ik sta volledig achter deze actie en ik hoop dat binnenkort de rechtszaak positief afgesloten kan worden!
  Wat ik me als cliënt afvraag is of je sowieso verplicht kunt worden om een test/ onderzoek in te vullen? De psychiater zegt dat het “verplicht”is om de HaNoS in te vullen samen met hem terwijl de cliënt dat niet wil. Lijkt mij niet helemaal waar……

  1. Op deze website is zelfs het volgende te lezen:
   ‘Doel: De HoNOS is een observatielijst en wordt dus niet door de cliënt zelf, maar door de behandelaar ingevuld. De uitkomst op de HoNOS geeft weer hoe het geestelijk en sociaal functioneren van een cliënt in de GGZ op een bepaald ogenblik is.’

   Onduidelijk blijft echter op de website van SBG of het verplicht is voor de behandelaar om deze in te vullen:
   ‘[…] Een reis die in 2006 begon toen het ministerie van Volksgezondheid het meten van uitkomsten in de GGZ met de HoNOS voor iedereen verplicht stelde.’

 8. Hoe komt het toch dat we maar doorgaan met dit systeem? Niemand wil dit, het evalueren van een behandeling is alleen een zaak tussen cliënt en behandelaar!!!!!!!

  Ik wil niet meedoen en ben ook van plan om geen gegevens te gaan aanleveren, ondanks het feit dat ik dit wel zeg te doen (anders kwam ik niet verder in het contracteerproces,,) Ik heb ook nog steeds geen ROM leverancier en stel voor dat wij met zijn allen een zaak beginnen en een klacht indienen bij het NZA,NZI, Inspectie voor de gezondheidszorg, etc etc.
  Het hele Rom systeem en het aanleveren van gegevens is overigens volstrekt zinloos omdat het heel makkelijk te manipuleren is. De zorgverlener kan b.v. ook zelf alles invullen; veel cliënten willen ook sowieso de vragenlijsten niet invullen en al helemaal niet als ze horen wat er mee gebeurt.
  De privacy is ernstig in het geding evenals onze autonomie en professionele handelen.

  Tot slot: hoe zit het eigenlijk met die opt-out regel?

 9. (Kopie van mijn tekst in de ondertekenaarslijst van Petities24.com:)
  Last van de rom (a) als cliënt – zie opmerkingen van Gerda Frijda (1/2/17), (b) als cliëntenraadslid vooral tijdens de nu op handen zijnde reorganisatie van het zorgaanbod bij het Sinai Centrum ihb en Arkin iha – nieuwe zorgaanbod wordt gericht op (snelle, ‘economische’) uitkomst, uitkomst wordt gemeten met de rom.

 10. Op de print staan de ja/nee vakjes niet aangegeven dus kan ik niet tekenen.
  Ik ben tegen de ROM en mijn psychiater ook alleen denk ik niet dat hij samen met mij iets gaat tekenen omdat hij dan een boete krijgt wegens ‘ROM – ontduiking’.

  1. Dag Tonna, op 27 februari jl. is al getekend onder jouw naam en e-mailadres. Iedereen kan maar één keer tekenen, jammer genoeg ;)

   Als je met “iets tekenen” de opt-out bedoelt, dan zal je psychiater dat toch wel (moeten) doen want patiënten hebben recht op de privacyverklaring. Je kunt op deze pagina de info voor patiënten nog eens lezen.

   Bedankt voor je steun!

 11. Dat is geen ‘straatnaambord’!

  Het zet mensen met hoogfunctionerend autisme op het verkeerde been.

 12. Dag Menno e.a.,
  Er wordt gesteld, dat het weigeren van verstrekking ROM-gegevens geen gevolgen heeft voor de vergoeding. Zoals ik het begrepen heb, geldt dit slechts voor zover aan de huidige en toenemende verplichting ROM-gegevens aan te leveren is voldaan (dit jaar 15%, oplopend naar 50% in 2020). Dus als je als behandelaar dit percentage niet haalt, kan worden overgegaan tot uitblijven vergoeding. Hoe dit precies in zijn werk gaat in geval van ongecontracteerde zorgverleners weet ik niet: krijgt de pt de behandeling dan niet vergoed? Het is een complex oerwoud, dus graag je reactie.
  Hartelijke groet,
  Laura van Eik, psychotherapeut/klinisch psycholoog te Doesburg

  1. Hoi collega,

   Ik heb de petitie ook ondertekend. Het moet echt niet gekker worden.
   Robert Spierings
   Ggz verpleegkundig specialist DD

 13. “Het probleem met metingen is, dat het net geladen wapens zijn. Gevaarlijk als ze verkeerd gebruikt worden en op z’n minst bedreigend als ze in de verkeerde richting wijzen.”

  Dennis O’Leary

 14. De afgelopen jaren heb ik mijn cliënten de mogelijkheid gegeven te tekenen voor opt-out wb de minimale dataset DIS. Ongeveer 95% tekent dit.
  Het aanleveren van ROM gegevens gaat nog een stap verder wat betreft het aanleveren van persoonlijke informatie. Waarbij ik mijn cliënt niet kan uitleggen waarom dat waardevol is. Ik verwacht dat al mijn cliënten die opt -out willen tekenen. Laten we die stem serieus nemen.
  Als de zorgverzekeraar wil weten of ik ROM, dan kan ik ook een ROM-response% uitdraaien uit mijn administratiesysteem. Dat lijkt mij voldoende.

 15. Tijd om de inhoud van deze petitie ook te vermelden in dezorgagenda.nl voor nieuwe ideeën én agendapunten in de gezondheidszorg waarmee de volgende minister van VWS aan de slag zal gaan.
  Er is inderdaad heel weinig bekend over de impact van het verwerken van BIG DATA in methodologisch opzicht; wat is devbetrouwbaarheid van ROMdata en hoe valide zijn de gegevens? Wie zou een wetenschappelijk artikel willen wagen aan het gebruik van deze zgn. BiG DATA / GGZ voor zgn meten van kwaliteit ?
  Elke stap is er één! Een mooi initiatief, dank daarvoor.
  Désirée Krol, CEO Raadthuys, Psychotherapeut BIG/GZ psycholoog BIG

 16. hoewel ik mijn psychotherapie praktijk al 1,5 jaar beëindigd heb, ben ik met terugwerkende kracht blij met deze actie. Ik ben op de eerste plaats om behandel inhoudelijke overwegingen tegen het Rommen geweest, ( sluit me aan bij de verwoording door Gerda Frijda ) en heb met lede ogen aangezien hoeveel intervisie tijd verloren ging aan bespreking ervan los van de werkelijke tijd per therapeut in de dagelijkse praktijk.
  Hoop dat dit geluid luid en duidelijk doordringt tot vakverenigingen en vooral verzekeraars en de politiek.

 17. Blij dat jullie deze actie hebben opgezet. Je wordt als patiënt dus onjuist voorgelicht. De vraag is in hoeverre het top-management van instellingen hiervan weet en wist en doelbewust dit voor patiënten heeft achter gehouden. Daar ben ik ook benieuwd naar.

  Ga door met jullie actie; Heel goed dat dit vanuit de behandelaren naar voren komt. Prima dat er aandacht is voor kwaliteit. Maar dat kun je niet alleen maar meten in grafieken. Dat wordt in grote mate bepaald door de relatie tussen arts/therapeut en patiënt. En ik vermoed zomaar dat je dat niet in een grafiek kunt weergeven. ;-)

 18. Naast veel anders dat er verkeerd is aan het ROMmen (privacybreuk, geld- en tijdverspilling, oneigenlijke toepassing) is dit “instrument” zeer specifiek niet alleen onnuttig maar schadelijk bij toepassing binnen inzichtgevende psychotherapieen. Waar het (1e) immers draait om de dyade die hiermee doorbroken wordt; en waar (2e) onvermijdelijk herinnering, herbeleving, nieuwe ervaringen enz. leiden tot perioden van verdriet, woede, depressie e.d. Binnen de één-dimensionaliteit van de ROM worden deze aangezien voor verslechtering danwel verkeerde praktijk; terwijl in de regel dit tekenen van het tegendeel zijn.

 19. Ik ben al vele jaren onder de pannen in GGz-instellingen maar heb nog nooit een ROM hoeven invullen. Prima zorg ontvangen overigens, niets te klagen!

 20. De conclusie van de Algemene Rekenkamer dat de verzamelde gegevens niet geschikt zijn om gebruikt te worden voor benchmarking heeft tot gevolg dat Stichting Benchmark GGZ (SBG) met niet noodzakelijke doorbreking van privacy en beroepsgeheim onrechtmatig gegevens verwerkt. Daar doet de regeling over verplichte aanlevering van gegevens aan SBG niets aan af. Ook die onderliggende regelgeving moet voldoen aan kernwaarden van het privacyrecht zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

  mr. Ab van Eldijk (voorzitter Stichting KDVP)

  1. Beste Jan,

   Meestal betekent dat, dat de bevestigingsmail in je spamfolder terecht is gekomen. Wil je daar eens kijken? Mocht dat het niet zijn, laat het gerust even weten dan zoek ik even of het een ander probleem is.

 21. Rom: hoe een mooi startpunt om meer inzicht te krijgen wat werkt voor wie gekaapt werd door de zorgverzekerarars en misbruikt wordt als afrekenmachine.

 22. Het meest kan je iemand in het diepste van zijn privacy raken met vragen over bijv.sexualiteit en dan dit nog eens openbaar te maken of te delen met iemand waar degene dit niet mee wilt delen dat gaat toch echt tever. Ik vraag me af hoe klakkeloos sommige antwoord geven al doen ze het liever niet. En nu wetend dat het ergens kan komen waar je het liever niet hebt. Gelukkig heb ik hier altijd mijn gedachten bij gehouden en dacht dan waarom moeten ze dat nou weten .

 23. Ik heb indertijd namens GGZ NL leiding gegeven aan de 10 expertgroepen die ROM inhoudelijk hebben vormgegeven. Gestructureerd meten is goed en m.i. nuttig, maar gegeven de diversiteit binnen de cliëntenpopulaties -wellicht behoudens SAS- niet geschikt om te benchmarken. En zeker niet om te gebruiken als afreken-mechanisme, waarvoor ROM helaas gehanteerd wordt.

  1. Nog afgezien van het feit dat voor antwoordtendenties geheel niet wordt gecorrigeerd wat grote inbreuk maakt op de betrouwbaarheid en betekenis van de uitkomsten.

  1. Beste Marian,

   Mogelijk is deze in je spambox terecht gekomen. Zo niet, laat het maar even weten dan kijken we het even na.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.